Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Danske Æg ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Danske Æg
CVR-nr. 28832583
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
E-mail:
danskeaeg@lf.dk
Telefon: +45 33 39 40 00

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Danske Æg varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for ægproducenter og fødevarevirksomheder indenfor ægbranchen. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores medlemmer og kunder. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med din brug af vore it-tjenester, herunder på vores hjemmeside og kampagnesite.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik. Personoplysninger indsamles desuden automatisk ved din brug af vore øvrige it-tjenester med henblik på fejldiagnosticering, optimering og support.
 3. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelse:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og spørgsmål eller oplysninger. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
  3. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  4. Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.
 3. Markedsføring:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemsskab af landboforeninger mv.
  3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

 

4. KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

 

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser:
  1. Samtykker
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Cookiepolitik
 3. Markedsføring:
  1. Samtykker
 4. Analyser, Forskning og Statistik:
  1. Vilkår for brug af vores software
  2. Generelle forretningsbetingelser
  3. Samtykker

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker kun når du har givet samtykke hertil.
 2. Leverandører. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål og statistikformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig eller fordi du har deltaget i konkurrencer eller lignende, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-politik

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.


8. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til danskeaeg@lf.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 26. marts 2018